Zarząd Fundacji:

Prezes - dr Joanna Juchniewicz - dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Cele fundacji:

  1. Propagowanie państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego,
  2. Popularyzacja wiedzy prawnej,
  3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym pomoc prawna organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom non profit,
  5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzanie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
  2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
  3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
e-mail: fundacja@togatus.pl
www.fundacja.togatus.pl

Wyświetl większą mapę
Realizacja: Michał Mazur